Sag C-564/13 P: Appel iværksat den 31. oktober 2013 af Planet A.E., Anonimi Etairia parochis symvouleftikon ypiresion (Athen, Grækenland) til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 9. september 2013 i sag T-489/12, Planet mod Kommissionen