Cauza T-413/16: Hotărârea Tribunalului din 16 ianuarie 2019 – Cham/Consiliul („Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive luate împotriva Siriei – Înghețarea fondurilor – Dreptul la apărare – Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă – Obligația de motivare – Eroare vădită de apreciere – Dreptul la onoare și la reputație – Dreptul de proprietate – Prezumția de nevinovăție – Proporționalitate”)