Întrebare scrisă P-3381/10 adresată de Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) Comisiei. Date insuficiente privind norul vulcanic