Uredba Komisije (ES) št. 339/98 z dne 11. februarja 1998 o spremembah prilog I, II, III, V, VI, VII, VIII in IX Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov s poreklom iz tretjih držav