Komisjoni määrus (EÜ) nr 339/98, 11. veebruar 1998, millega muudetakse teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirju käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 3030/93 I, II, III, V, VI, VII, VIII ja IX lisa