Zadeva C-431/14 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. marca 2016 – Helenska republika/Evropska komisija (Pritožba — Državne pomoči — Pomoči v obliki nadomestil, ki jih je grška kmetijska zavarovalna organizacija (ELGA) izplačala v letih 2008 in 2009 — Sklep, s katerim so bile pomoči razglašene za nezdružljive z notranjim trgom in je bila odrejena njihova izterjava — Pojem, državna pomoč‘ — Člen 107(3)(b) PDEU — Smernice o državnih pomočeh v kmetijskem sektorju — Obveznost obrazložitve — Izkrivljanje dokazov)