Kawża C-431/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-8 ta’ Marzu 2016 – Ir-Repubblika Ellenika vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Għajnuna mill-Istat — Ħlasijiet ta’ kumpens mogħtija mill-Organizzazzjoni Griega tal-Assigurazzjoni Agrikola (ELGA) matul l-2008 u l-2009 — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ “għajnuna mill-Istat” — Artikolu 107(3)(b) TFUE — Linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat fis-settur agrikolu — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żnaturament ta’ provi)