asia C-447/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovakia) – UB v. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaaliturva – Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 3 artikla – Asiallinen soveltamisala – Vanhuusetuus – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin alueella – Asetus (EU) N:o 492/2011 – 7 artikla – Kotimaisten työntekijöiden ja siirtotyöläisten yhdenvertainen kohtelu – Sosiaaliset edut – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan maajoukkueurheilijan lisä myönnetään vain tämän jäsenvaltion kansalaisille)