Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/419 оd 18. ožujka 2016. o nesukladnosti jediničnih cijena za naplatne zone za 2016. u skladu s člankom 17. Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1588) (Tekst značajan za EGP)$