Pisemne zapytanie E-010525/11 Sir Graham Watson (ALDE) do Komisji. Dyrektywa 2009/136/WE i wyjaśnienie kwestii świadomej zgody