Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1369 z dne 7. avgusta 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1031/2014 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave