Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1369 zo 7. augusta 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1031/2014, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny