Avizul Comitetului European al Regiunilor – Îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate