Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Starzenie się w aktywności i dobrym zdrowiu