Stanovisko Evropského výboru regionů k tématu Aktivní a zdravé stárnutí