Euroopa Komisjoni peasekretariaat — Teade direktori ametikoha (AD 14) täitmise kohta (Brüssel) — (Personalieeskirjade artikli 29 lõige 2) — COM/2014/10358