RESOLUTIE HOUDENDE ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT VOLGENS DE PROCEDURE ZONDER VERSLAG INZAKE DE VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD BETREFFENDE: