Skriftlig fråga E-9490/10 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) till kommissionen. Rapport om gränsöverskridande tillgång till offentliga tjänster via elektroniska medel