Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1192 z dnia 11 sierpnia 2020 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 12 sierpnia 2020 r.