Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9212 – MinebeaMitsumi/U-Shin) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)