Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9212 – MinebeaMitsumi/U-Shin) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP.)