Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9212 – MinebeaMitsumi/U-Shin) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP.)