Zadeva C-286/12: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. novembra 2012 – Evropska komisija proti Madžarski (Neizpolnitev obveznosti države — Socialna politika — Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu — Direktiva 2000/78/ES — Člena 2 in 6(1) — Nacionalna ureditev, ki nalaga upokojitev sodnikov, državnih tožilcev in notarjev ob dopolnitvi 62 let starosti — Legitimni cilji, ki upravičujejo različno obravnavanje v primerjavi z delavci, mlajšimi od 62 let — Sorazmernost trajanja prehodnega obdobja)