Zaak C-286/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 november 2012 — Europese Commissie/Hongarije (Niet-nakoming — Sociale politiek — Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Richtlijn 2000/78/EG — Artikelen 2 en 6, lid 1 — Nationale regeling die rechters, officieren van justitie en notarissen die leeftijd van 62 jaar hebben bereikt, verplicht hun ambt neer te leggen — Legitieme doelstellingen die verschil in behandeling ten opzichte van werknemers van jonger dan 62 rechtvaardigen — Evenredigheid van duur van overgangsperiode)