Lieta C-286/12: Tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 6. novembra spriedums — Eiropas Komisija/Ungārija (Valsts pienākumu neizpilde — Sociālā politika — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — Direktīva 2000/78/EK — 2. pants un 6. panta 1. punkts — Valsts režīms, kurā tiesnešu, prokuroru un notāru amata pildīšanas maksimālais vecums ir noteikts 62 gadi — Likumīgi mērķi, kas attaisno atšķirīgu attieksmi salīdzinājumā ar darbiniekiem, kas nav sasnieguši 62 gadu vecumu — Pārejas perioda ilguma samērīgums)