Vyhlásenie Komisie po predložení smernice Komisie (EÚ) 2020/739 Európskemu parlamentu a Rade v súvislosti s prevenciou a ochranou zdravia a bezpečnosti pracovníkov, ktorí sú alebo môžu byť pri práci vystavení vírusu SARS-CoV-2 2020/C 212/03