Komisijas paziņojums pēc Komisijas Direktīvas (ES) 2020/739 iesniegšanas Eiropas Parlamentam un Padomei attiecībā uz to darba ņēmēju veselības un drošības profilaksi un aizsardzību, kuri ir vai var būt pakļauti SARS-CoV-2 iedarbībai darbavietā 2020/C 212/03