Komisijos pareiškimas Europos Parlamentui ir Tarybai pristačius Komisijos direktyvą (ES) 2020/739 dėl darbuotojų, kurie darbo vietoje patiria arba gali patirti SARS-CoV-2 poveikį, sveikatos apsaugos ir saugos 2020/C 212/03