Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2020/28, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle