Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/28, 27. november 2019, Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale