Az Európai Közösség és Svájc közötti, a tagállamban, Svájcban vagy Liechtensteinben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározásáról szóló megállapodáshoz csatolt, az Európai Közösség, Svájc és Liechtenstein közötti jegyzőkönyv * Az Európai Parlament 2008. július 8-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban, Svájcban vagy Liechtensteinben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz csatolt, az Európai Közösség, Svájc és Liechtenstein közötti jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))