Protokol mezi ES, Švýcarskem a Lichtenštejnskem o dohodě ES/Švýcarsko o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států, ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskem a Lichtenštejnskem o přistoupení Lichtenštejnska k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států, ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku (KOM(2006)0753 — C6-0091/2008 — 2006/0257(CNS))