Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 14. november 2002 i sag C-435/00, Geha Naftiliaki EPE m.fl. mod NPDD Limeniko Tameio DOD/SOU, Elliniko Dimosio (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Diikitiko Protodikio Rodou) ("Transport — søtransport — fri udveksling af tjenesteydelser — restriktioner — nationale bestemmelser, der finder anvendelse på alle tjenesteydere uanset nationalitet, men hvorefter der sondres mellem henholdsvis indenlandsk befordring og befordring inden for Fællesskabet samt befordring til tredjelande")