Pisemne zapytanie E-6744/09 skierował: Franz Obermayr (NI) do Komisji. Środki na rozpowszechnianie informacji przydzielone Słowacji przez UE