ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0889/01 υποβολή: Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) προς την Επιτροπή. VΙ Πρόγραμμα πλαίσιο Ε+Α.