Wyniki zaproszenia do składania propozycji – Grant EIBURS Instytutu EBI