Zadeva T-732/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. marca 2020 – Valencia Club de Fútbol/Komisija (Državne pomoči – Pomoči, ki jih je Španija dodelila nekaterim profesionalnim nogometnim klubom – Poroštvo – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljive z notranjim trgom – Prednost – Podjetje v težavah – Merilo zasebnega vlagatelja – Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah – Znesek pomoči – Prejemnik pomoči – Načelo prepovedi diskriminacije – Obveznost obrazložitve)