Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten - Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2009