Kommissionens förordning (EG) nr 1541/2007 av den 20 december 2007 om bevis på tullbehandling vid import av socker till tredjeland enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999