Решение (ОВППС) 2015/317 на Комитета по политика и сигурност от 24 февруари 2015 година относно приемане приноса на трета държава към военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)