Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1723 (2018. gada 26. oktobris) par pārrobežu projektu Rail Baltica Ziemeļjūras–Baltijas jūras pamattīkla koridorā (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 6969)