2018 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1723 dėl pagrindinio tinklo Šiaurės jūros ir Baltijos valstybių koridoriaus tarpvalstybinio projekto „Rail Baltica“ (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 6969)