Zadeva F-120/11: Tožba, vložena 14. novembra 2011 – ZZ proti Komisiji