Vec F-120/11: Žaloba podaná 14. novembra 2011 — ZZ/Komisia