Zadeva C-562/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 13. junija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal d'instance de Sens – Francija) – X