Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 29 stycznia 2009 r.#Consiglio Nazionale degli Ingegneri przeciwko Ministero della Giustizia i Marco Cavallera.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Consiglio di Stato - Włochy.#Uznawanie dyplomów - Dyrektywa 89/48/EWG - Uznawanie równoważności dyplomów ukończenia studiów - Zawód inżyniera.#Sprawa C-311/06. Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 29 stycznia 2009 r.