Pisemne zapytanie E-3205/07 skierowane przez: Jeana-Pierre'a Audy'ego (PPE-DE) do Komisji. stosowania oznakowania ekologicznego przez przedsiębiorstwa europejskie: bariery finansowej