Kawża C-364/20 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Awwissu 2020 minn Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA u Cassandra Holding Company SIA mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Għaxar Awla) fl-14 ta’ Mejju 2020 fil-Kawża T-282/18, Bernis et vs SRB