Vec C-514/18 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 17. októbra 2019 – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Gabriele Schmid, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 15 – Pojem „riadne používanie“ – Požiadavka používania ochrannej známky v súlade s jej hlavnou funkciou)