asia C-514/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 17.10.2019 – Valittajana Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark sekä muina osapuolina Gabriele Schmid ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 15 artikla – Tosiasiallisen käytön käsite – Vaatimus tavaramerkin käytöstä sen keskeisen tehtävän mukaisesti)